Тука се прикажани сите објавени семинари и научни конференции во Република Mакедонија и надвор од неа финансирани од Министерството за Образование и наука и останати институции. Истите се поделени на одредени области кои во себе содржат опис на курсот, времетраење, паричен износ и останати дополнителни информации. До нив може да пристапите со едноставно селектирање на областа во која се наоѓаат сите моментално објавени семинари/научни конференции за одредената област.


СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области