Конкурс за доделување стипендии „Борис Трајковски” за студии од втор циклус за Извршната МБА програма на Универзитетот Шефилд за академската 2017/2018

Владата на Народна Република Кина за академската 2017/2018 година доделува 18 стипендии за додипломски (редовни) и магистерски студии и специјализации на државните универзитети во Народна Република Кина и 3 стипендии во рамки на Централно-Источно Европската програма за медицина на државните универзитети во Народна Република Кина.

Заинтересираните кандидати потребно е да се пријават електронски на www.csc.edu.cn/laihua или на www.campuschina.org, агенциски број 8071, а потоа, пополнетата апликација во хартиена форма, заедно со следните документи:

Фотокопии од свидетелствата за завршните години од средно образование (редовни- додипломски студии) преведени на англиски јазик или кинески јазик и заверени на нотар,

- Фотокопија од дипломата за завршено високо образование (магистерски студии и специјализации) преведено на англиски јазик или кинески јазик и заверено на нотар,

- Фотокопија од уверението за положени испити (магистерски студии и специјализации) преведено на англиски јазик или кинески јазик и заверено на нотар,

- План за студиите (до 200 зборови за редовни додипломски студии, до 500 зборови за специјализации и до 800 зборови за магистерски студии),

- Две препораки од универзитетски професори (магистерски студии и специјализации),

- Кратка биографија,

- Писмо за прифаќање од избраниот универзитет (подетални информации на http://www.CampusChina.org и www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx),

Лекарско уверение (Foreigner Physical Examination Form) се пополнува на англиски јазик и треба да ги содржи сите наведени испитувања, да има потпис од доктор, официјален печат од здравствената установа и прикачена фотографија од кандидатот.

- Потврда за познавање на англиски или кинески јазик (HSK сертификат),

- Кандидатите кои се пријавуваат за студии во областа на музиката, покрај наведените документи треба да достават и ЦД со нивни музички изведби, а кандидатите кои се пријавуваат за студии по уметност, покрај наведените документи, треба да достават и ЦД со нивните уметнички творби (2 цртежа, 2 слики во боја и 2 творби по сопствен избор).

во три примероци (еден оригинал и две копии) се доставуваат до Министерството за образование и наука на ул. “Св. Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје, Република Македонија, со назнака – апликација за стипендии за студирање во Народна Република Кина.

Краен рок за поднесување на електронските апликации е 01.04.2017 година, додека доставувањето на потребните документи до Министерството за образование и наука трае до 04.04.2017 година.

Подетални информации можат да се обезбедат на интернет страниците http://www.campuschina.org или http://en.csc.edu.cn/studyinchina.

Лице за контакт во Министерството за образование и наука: Олга Дуковска-Атов, тел: 02 3140 185.

Прифатените кандидати, студиите ќе ги започнат од септември 2017 година.
Изборот на кандидатите ќе го изврши Амбасадата на НР Кина во Република Македонија.

Оглас за Фулбрајт програмата за академската 2018-2019 година

Се објавува почеток на поднесувањето на пријави за Фулбрајт студентската програмата за академската 2018-2019 година за пост-дипломски студии (визитинг студенти истражувачи и магистерски студии)

КРАЕН РОК: 31 мај 2017 година 
Подетално за условите прочитајте на: 

https://macedonia.usembassy.gov/archives/archive2016/fpc17-18ay.html

Ова е заедничка програма меѓу Стејт Департманот на САД и Владата на Република Македонија.

Услови за квалификација

• Кандидатот да има диплома за завршено високо образование или да биде запишан на постдипломски студии;

• Доволно познавање на англиски јазик за да може да студира или да истражува во САД;

• Кандидатот да е граѓанин на Република Македонија.

Упатство

• Сите пријави треба да се пополнети на англиски јазик и да се поднесат електронски на https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/. 
• Секоја страна од пријавата има упатство за пополнување, кое треба да го прочитате внимателно пред да започнете со пополнување. 
• Секое прашање мора да се одговори во целост и со внимание. Ве молиме, обидете се одговорите да ги вметнете во предвидениот простор за нив. 
• Пополнетите пријави треба да се поднесат до 31 мај 2017 година. 
• Нема да се прифатат нецелосни пријави.

Стандардизирани тестови

Доколку сте избрани за интервју во Амбасадата на САД, тогаш ќе треба да полагате испит за познавање на англиски јазик – ТОЕФЛ. Не треба да се пријавувате за полагање на ТОЕФЛ во оваа фаза на аплицирање. Ќе добиете упатство како да се пријавите за испитот по интервјуто. 
Дополнително, кандидатите кои ќе се пријават за програми за стекнување на научен степен, ќе треба да полагаат GRE или GMAT испити, во зависност од полето на студи. Не треба да се пријавувате за полагање на овие испити во оваа фаза на аплицирање. Ќе добиете упатство како да се пријавите за испитот по интервјуто.


Постапка на пријавување и разгледување на пријави 
Целосна пријава подразбира:
• Образец за пријавување 
• Детална изјава за предложената активност 
• Детална биографија на лицето 
• Три препораки 
Следниве документи треба да се скенираат и да се прикачат кон он-лајн апликацијата. Тие треба да се скенирани во .pdf формат и секој поединечен документ не треба да надминува големина од 2 МВ. 
• Фотокопија од пасош
• Фотокопија од стекнатиот научен степен – копија од вашата диплома за додипломски или магистерски студии или писмо со кое се потврдува дека сте запишани на докторски студии, како и превод на овие документи на англиски јазик 
• Потврда за работен однос издадена од работодавачот, доколку сте вработени 
• Други (опционални) дополнителни документи

Ве молиме горенаведените документи да ги скенираните и да ги прикачите на вашата online пријава.

Обрасците и упатствата за пополнување на пријавата и повеќе други информации поврзани со Фулбрајт ќе дознаете на:

 https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/или http://fulbright.state.gov/

Стипендии за докторски и постдокторски студии и истражувања во Швајцарија за академската 2016-2017 година

Министерството за образование и наука  информира дека Федералната комисија за стипендии за странски студенти на Владата на Швајцарија за академската 2016-2017 година ќе додели најмногу 30 стипендии за докторски и постдокторски студии и истражувања, за студенти од земјите од  Централна и Источна Европа, вклучувајќи ја и Република Македонија.

Стипендиите се наменети за кандидати на возраст до 35 години, кои имаат завршено универзитетски студии со висок просечен успех, за докторски и пост докторски студии и истражувања во сите научни области на некој од државните универзитети или признати институти во Швајцарија.

Конкурсот не предвидува доделување на стипендии за додипломски и магистерски  студии.

Подетални информации за стипендиите може да се обезбедат на интернет страницата на Амбасадата на Швајцарија во Скопје, www.eda.admin.ch/skopje, на телефонскиот број 023103320и преку електронската адреса sko.vertretung@eda.admin.ch.

Формуларите за аплицирање и сите потребни документи може да се подигнат  во Амбасадата на Швајцарија во Скопје, каде и се доставуваат пополнети во три примероци, најдоцна до 15 ноември 2016 година.

Универзитет на Атина –стипендии за магистерски студии
Факултетот за политички науки и јавна администрација на Универзитетот во Атина за кандидати од земјите на Југоисточна  Европа ( Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Косово, Црна Гора, Романија, Србија и Република Македонија) доделува стипендии за едно годишна магистерска програма  за југоисточни европски  студии за академската 2016 – 2017 година. 
 
Студиската програма се  реализира на  англиски јазик. 
Краен рок за аплицирање е 17 јуни 2016 година
 
 
Подетални информации за условите и начинот за аплицирање може да се најдат  на:
Career Office –University of Athens 
 
 
State Scholarship Foundation (IKY)
 
Alexander S.Onassis Public Benefit Foundation 
Стипендии за краткотраен престој во Обединетото Кралство

Британскиот фонд за стипендии (British Scholarship Trust) е непрофитна организација која доделува стипендии на истакнати студенти на последипломски студии од земјите на поранешна Југославија за краткотрајни студиски престои во Обединетото Кралство.

Овој фонд за првпат е воспоставен по Првата светска војна и до денеска, средствата се користат за поддршка на младите луѓе од поранешна Југославија за стекнување на специјализирано образование во Обединетото Кралство.

Стипендиите се доделуваат во форма на грантови за престои од 1 до 3 месеци и тоа за студенти кои ќе предложат соодветни истражувачки проекти во Обединетото Кралство.

Во соработка со Амбасадата на Република Македонија во Лондон, Британскиот фонд за стипендии известува дека посебен акцент ќе се стави на апликациите од Република Македонија при доделување на грановите за учебната 2016/2017 година. Се охрабруваат сите последимплоци кои сакаат да ја продлабочат својата истражувачка работа да се пријават за стипендија од Британскиот фонд за стипендии. За повеќе детали, следете ја страната: http://www.britishscholarshiptrust.org.

Исто така, во најава се посебни стипендии за студенти од Република Македонија “Грем и Пеги Рид”, кои фондот ќе ги воспостави по желба на сопружниците Рид. Имено тие имаа долгогодишна успешна соработка со Република Македонија и придонесоа за ширење на македонскиот јазик и литература надвор од границите на нашата држава. И за овој тип на стипендии, повеќе детали ќе бидат достапни на http://www.britishscholarshiptrust.org.

 

 

Bursa për vizita të  shkurtra  në Britani të Madhe

Fondi Britanik për bursa (British Scholarship Trust) është organizatë jofitimprurëse e cila ndanë bursa për studentët e dalluar në studime pasdiplomike nga vendete e ish- Jugosllavisë për vizita të shkurtra në Mbretërinë e Bashkuar.

Ky fond për herë të parë është themeluar pas Luftës së Parë Botërore, mjetet shfrytëzohen për të mbështetur të rinjtë nga ish-Jugosllavia për të fituar arsimim të specializuar në Mbretërinë e Bashkuar.

Bursat ndahen në formë të grandeve për vizita prej 1 deri në 3 muaj edhe atë për studentët të cilët do të propozojnë projekte përkatëse hulumtuese në Mbretërinë e Bashkuar.

Në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Maqedonisë në Londër, Fondi Britanik për bursa njofton se theks të veçantë do t'i vihet Fletëaplikimeve nga Republika e Maqedonisë gjatë ndarjes së grandeve për vitin akademik 2016/2017. Inkurajojmë të gjithë studentët në studime pas diplomike të cilët dëshirojnë të thellojnë punën e tyre hulumtuese të aplikojnë për bursë të cilët i ndanë Fondi Britanik. Informacionet më të hollësishme gjenden në : http://www.britishscholarshiptrust.org.

Gjithashtu, në njoftim gjenden bursa të veçanta për studentët nga Republika e Maqedonisë “ Grem dhe Pegi Rid”, të cilët fondi do t'i sjellë sipas dëshirës së çiftit Rid.

 

Ata kanë një bashkëpunim të gjatë dhe të suksesshëm me Republikën e Maqedonisë dhe kontribuan në përhapjen e Gjuhës dhe letërsisë maqedonase jashtë kufijve të vendit tonë. Dhe për këtë lloj të bursës, informacionet më të hollësishme gjenden në http://www.britishscholarshiptrust.org.

Прикажани 1 - 5 од 47 резултати.
Предмети по страница 5
на 10

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области