Тука се прикажани сите стипендии во Република Mакедонија финансирани од Министерството за Образование и наука. Истите се поделени на одредени категории кои во себе содржат опис на стипендијата, времетраење, висина на паричните средства и услови за доделување на стипендијата и останати дополнителни и информации. До нив може да пристапите со едноставно притиснување на кочето за посакуваната стипендија до која ве води одреден линк. Истовремено можете и да аплицирате за за одредена стипендија за која веке постои тековен конкурс.

DRVOvoRM

СТИПЕНДИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 


Назив
Конкурс за доделување стипендии „Борис Трајковски” за студии од втор циклус за извршната МБА програма на Универзитетот Шефилд за академската 2017/ 201
Професионална програма за иновативен менаџмент, лидерство и стратегиски комуникации
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети
Конкурс за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија
Конкурс за доделување стипендии за ученици во Спортската академија во Република Македонија за учебната 2016/2017 година
Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија
Конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид за академската 2016/2017 година
Конкурс за доделување на 20 стипендии за додипломски и постдипломски студии по старотурски јазик
Конкурс за доделување стипендии за ученици запишани во Спортската академија за учебната 2015/2016 година
Поднесување на документи за студентските стипендии ќе се врши и на Денот на дрвото, 2.12.2015 година.
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии за студиската 2015/2016 година
Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта за 2015/16
Конкурс за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта за 2015/16
Измена на конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид за академската 2015/2016
Конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид