Стипендиите надвор од Република Македонија од категоријата СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ се поделени по државите за кои кои тие се наменети.
Доколку во некоја држава има активни стипендии, името на државата е обележано со црвена боја.
Постои и можност за избор на една од понудените 6 области, со чие селектирање и повторен избор на државата од интерес, ќе се добие приказ на стипендии од избраната област за селектираната држава.


Докторски стипендии по држави

Докторски стипендии по држави финансирани од Министерството за Образование и наука и останати институции и држави се поделени по државите во кои се одржуваат.
Со едноставно одбирање на името на државата ќе ви се прикажат сите моментални третциклус кои се одржуваат во таа држава.