Тука се прикажани сите стипендии надвор од Република Mакедонија финансирани од Министерството за Образование и наука и останати институции и држави. Истите се поделени на одредени категории кои во себе содржат опис на стипендијата, времетраење и останати дополнителни и информации. До нив може да пристапите со едноставно притиснување на копчето за посакуваната стипендија до која ве води одреден линк. Истовремено поставена е и опцијата за студентите кои не се од Р. Македонија да можат да аплицираат за одредена стипендија за која веке постои тековен конкурс.


Со кликање врз една од понудените четири категории (Додипломски, Последипломски, Докторски студии, Foreign students) се добива приказ по држави и области од селектираната категорија. Државите во кои има тековен конкурс се означени со црвена боја! 

СТИПЕНДИИ НАДВОР ОД Р.МАКЕДОНИЈА

 


Назив
Конкурс за доделување стипендии „Борис Трајковски” за студии од втор циклус за Извршната МБА програма на Универзитетот Шефилд за академската 2017/2018
Стипендија за студирање на Московскиот државен институт за меѓународни односи
Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата
Оглас за Фулбрајт програмата (пост-докторски студии) за академската 2018-2019 година
CALL FOR APPLICATIONS FOR UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS TO FOREIGN STUDENTS - STUDYING IN MACEDONIAN LANGUAGE
CALL FOR APPLICATIONS FOR UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS TO FOREIGN STUDENTS
Стипендии за студиски престој на високообразовните установи во Чешката Република
Конкурс за доделување на 20 целосни стипендии за додипломски, постдипломски и докторски студии на државните високообразовни установи во Унгарија
Конкурс за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметностна (FAMU) во Прага, Република Чешка
Стипендии за студирање во Русија
Оглас за Фулбрајт програмата за академската 2018-2019 година
Стипендии за учество на летни школи по чешки јазик
Конкурс за стипендии за кратки студиски престои во Велика Британија за 2017 година
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2017/2018 година
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2017/2018 година