Тука се прикажани сите стипендии надвор од Република Mакедонија финансирани од Министерството за Образование и наука и останати институции и држави. Истите се поделени на одредени категории кои во себе содржат опис на стипендијата, времетраење и останати дополнителни и информации. До нив може да пристапите со едноставно притиснување на копчето за посакуваната стипендија до која ве води одреден линк. Истовремено поставена е и опцијата за студентите кои не се од Р. Македонија да можат да аплицираат за одредена стипендија за која веке постои тековен конкурс.


Со кликање врз една од понудените четири категории (Додипломски, Последипломски, Докторски студии, Foreign students) се добива приказ по држави и области од селектираната категорија. Државите во кои има тековен конкурс се означени со црвена боја! 

СТИПЕНДИИ НАДВОР ОД Р.МАКЕДОНИЈА

 


Назив
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2017/2018 година
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2017/2018 година
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од прв циклус во странство за академската 2017/2018 година
Стипендии за студирање во Индонезија
Стипендии за студирање во Шведска
Конкурс за партиципација на високообразовните установи во CEEPUS мрежите за академската 2017/2018 година
Стипендии за докторски студии и пост -докторски истражувања во Шведска
Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија
Стипендии во рамки на Словачката национална програма за мобилност
Стипендии за докторски и постдокторски студии и истражувања во Швајцарија за академската 2016-2017 година
Универзитет на Атина –стипендии за магистерски студии
Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата
Стипендии за краткотраен престој во Обединетото Кралство
Конкурс за доделување на стипендии за додипломски студии од Министерството за образование на Јапонија за 2017 - 2022 година
Конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии од Министерството за образование на Јапонија за 2017 - 2019 година