«Назад

Конкурс за доделување на 4 (четири) стипендии на Владата на Народна Република Кина за додипломски (редовни) и магистерски студии и специјализации

../common/calendar Почетен датум:
16.2.12
../common/calendar Краен датум:
Никој
../common/time Траење:
20:55 – 21:55
../common/attributes Внесете:
Настан

Владата на Народна Република Кина за учебната 2012/2013 година доделува 4 (четири) стипендии за додипломски (редовни) и магистерски студии и специјализации на државните универзитети во Народна Република Кина. Кандидатите потребно е да ги поднесат следниве документи во три примероци: - Пријавен лист (пријавувањето е онлине наhttp:laihua.csc.edu.cn, агенциски број 8071/пополнетиот формулар се доставува и во министерството). - Фотокопии од свидетелствата за завршните години од средно образование (за редовни- додипломски студии) преведени на англиски јазик и заверени на нотар, - Фотокопии од дипломата за завршено високо образование (магистерски студии и специјализации) преведено на англиски јазик и заверено на нотар, - Фотокопии од уверението за положени испити (магистерски студии и специјализации) преведено на англиски јазик и заверено на нотар, - План за студиите (до 200 зборови за редовни студии) или истражувањето ( до 400 зборови за специјализации) и (до 500 зборови за магистерски студии), - Две препораки од универзитетски професори (магистерски студии и специјализации) и писмо за прифаќање од избраниот универзитет (подетални информации на htpp://www.csc.edu.ch) - Кратка биографија, - Лекарско уверение ( образецот се добива во Министерството), - Потврда за познавање на англиски или кинески јазик. Краен рок за пријавување е 06. 04. 2012 година. Подетални информации и пропишаните обрасци може да се најдат во текстот на Конкурсот објавен на интернет страната на Министерството:www.mon.gov.mk (документи/конкурси) или на тел: 02 3140 185/лице за контакт: Олга Дуковска-Атов Прифатените кандидати студиите ќе ги започнат од септември 2012 год. Изборот на кандидатите ќе го изврши Амбасадата на НР Кина во Скопје. Линкови од потребни документи: Упатство за пријавување Процедури за пријавување FOREIGNER PHYSICAL EXAMINATION FORM

../file-system/large/calendar

Конкурс за доделување на 4 (четири) стипендии на Владата на Народна Република Кина за додипломски (редовни) и магистерски студии и специјализации

Коментари