«Назад

Поднесување на документи за студентските стипендии ќе се врши и на Денот на дрвото, 2.12.2015 година.

Министерството за образование и наука информира дека сите апликанти за доделување на студентските стипендии за академската 2015/2016 година, кои согласно понудената можност одбрале термин за доставување на документите на 2.12.2015 година (среда), кога се одбележува “Денот на дрвото“ истите ќе можат непречено да ги поднесат во Министерството за образование и наука.

Со почит,
Министерство за образование и наука

 

 

 

Dorëzimi i dokumenteve për bursa të studentëve do të kryhet në Ditën e drurit, 2.12.2015.


Ministria e Arsimit dhe Shkencës informon se të gjithë aplikantët për ndarjen e bursave studentore për vitin akademik 2015/2016, të cilët në bazë të mundësisë së ofruar kanë zgjedhur termin për dorëzimin e dokumenteve më 2/12/2015 (e mërkurë), në të cilën datë shënohet "Dita e drurit" pa pengesa mund të dorëzojnë dokumentet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.Me respekt,
Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Коментари
Trackback URL:

Уште нема коментари. Бидете прв.

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2