К О Н К У Р С за доделување на стипендии за едносеместрални додипломски/дипломски студии и студискo усовршување во Р.Хрватска за академската 12/13 год

 

1. Две едносеместрални стипендии за додипломски/дипломски студии за изучување на хрватскиот јазик и литература,
2. Стипендии за студиски престои, со поодделно траење од 1-2 месеци

Потребна документација за пријавување:

1. образец за пријавување;
2. биографија;
3. опис на студирање и истражување во Хрватска;
4. копија на средношколскота дипллома;
5. уверение за положени испити со оценки и пресметана просечна оценка ( за студенти );
6. препорака од двајца професори;
7. писмена согласност од институцијата во Хрватска (за точка 2 од конкурсот);
8. список на објавени трудови (за точка 2 од конкурсот);
9. здравствена потврда (за едносеместралните стипендии);
10. потврда за познавање на хрватски јазик.

Документите се доставуваат во три примероци.

Краен рок за пријавување е 30 април 2012 година.

 

Обрасците за поднесување на кандидатурите, како и подетални информации можат да се добијат во Министерство за образование и наука, ул. Мито Хаџивасилев Јасмин б.б. Скопје, тел. 3140 189 и на веб страницата на Министерството (http://www.mon.gov.mk).

 

Образец за пријавување

Известување за разни видови стипендии на Амбасадата на Словачка во РМ преку Словачката национална програма за студии

 

Министерството за образование и наука известува дека Амбасадата на Словачка во РМ објавува повик за аплицирање на Словачката национална програма за студии на Словачките државни универзитети за академската 2012/2013година за студии за странски универзитетски студенти, докторски студии, универзитетски професори и истражувачи од Република Македонија.

Деталните информации за условите за аплицирање за стипендии се на следниот линк:http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants


Листата на Словачки државни универзитети, со студиските програми и контакт информации, е достапна на следниот линк.


Аплицирањето се одвива електронски на следниот линк: www.scholarships.sk, а потребните документи се доставуваат по пошта на следната адреса: SAIA, n.o., Námestie Slobody 23, 812 20, Bratislava 1, Slovakia.

 

Краен рок за пријавување на кандидатите е 30 април 2012 година.

Повик за аплицирање за стипендии во Република Словачка

 

Амбасадата на Република Словачка во Република Македонија известува за повик за апликации за истражување и студиски престој во Република Словачка за академската 2012/2013 година,врз основа на „Програма за соработка помеѓу Министерството за образование, наука, истражување и спорт на Република Словачка и Министерството за образование и наука на Република Македонија во областа на образование и наука за периодот 2011- 2015 година“.

Потребни документи:
 - биографија - CV (curriculum vitae);
 - мотивационо писмо;
 - апликантите да достават детална програма за студирање/истражување;
 - покана или писмо за прифаќање;
 - препораки:
 • студенти на додипломски студии и магистерски студии: две препораки од професори на домашните универзитети;
 • студенти на докторски студии: една препорака од менторот;
 • универзитетски професори и истражувачи: една препорака од домашната институција (декан, раководител на истражувачката група  итн.);
 - студенти на додипломски студии и магистерски студии: уверение од оценките од моменталното студирање од домашната институција;
 - студенти на докторски студии, универзитетски професори и истражувачи: листа на објавени трудови во врска со истражувачкиот  програм од престојот;
 - фотографија прикачена на секоја копија од апликација.


Корисни линкови: информации за високо образовните институции во Република Словачка може да се најдат на веб страните: www.studyin.sk. , www.saia.sk/en/ и www.portalVS.sk , а информации околу истражувачките организации на веб страната: www.euraxess.sk .
Апликацијата е во прилог.
Апликацијата со потребните документи треба да бидат доставени во два примерока ( еден оригинален примерок и еден примерок во фотокопија ) до Министерството за образование и наука на Република Македонија, бул. Мито Хаџивасилев – Јасмин б. б. Скопје, 14 кат, канцеларија 1410, Гоце Видановски тел. 3140185, најкасно до 23 март 2012 година, 16:00 часот.
Некомплетна документација и апликации пристигнати после рокот нема да бидат земени во предвид.

 

Линк до апликацијата.

Конкурс за Fulbright Student стипендии за академска 2013-2014 година

 

Министерството за образование и наука ги известува сите заинтересирани дека е отворен конкурсот на Fulbright Student програмата за академска 2013-2014 година.

Крајниот рок за пријавување е 30 јуни 2012.

 

 Повеќе информации за условите за аплицирање и потребните документи на следниот линк.

Конкурс за доделување на 4 (четири) стипендии на Владата на Народна Република Кина за додипломски (редовни) и магистерски студии и специјализации

Владата на Народна Република Кина за учебната 2012/2013 година доделува 4 (четири) стипендии за додипломски (редовни) и магистерски студии и специјализации на државните универзитети во Народна Република Кина.

 Кандидатите потребно е да ги поднесат следниве документи во три примероци:

- Пријавен лист (пријавувањето е онлине на http:laihua.csc.edu.cn, агенциски број 8071/пополнетиот формулар се доставува и во министерството).
- Фотокопии од свидетелствата за завршните години од средно образование (за редовни- додипломски студии) преведени на англиски јазик и заверени на нотар,
- Фотокопии од дипломата за завршено високо образование (магистерски студии и специјализации) преведено на англиски јазик и заверено на нотар,
- Фотокопии од уверението за положени испити (магистерски студии и специјализации) преведено на англиски јазик и заверено на нотар,
- План за студиите (до 200 зборови за редовни студии) или истражувањето ( до 400 зборови за специјализации) и (до 500 зборови за магистерски студии),
- Две препораки од универзитетски професори (магистерски студии и специјализации) и писмо за прифаќање од избраниот универзитет (подетални информации на htpp://www.csc.edu.ch)
- Кратка биографија,
- Лекарско уверение ( образецот се добива во Министерството),
- Потврда за познавање на англиски или кинески јазик.

Краен рок за пријавување е 06. 04. 2012 година.
Подетални информации и пропишаните обрасци може да се најдат во текстот на Конкурсот објавен на интернет страната на Министерството: www.mon.gov.mk
(документи/конкурси) или на тел: 02 3140 185/лице за контакт: Олга Дуковска-Атов
Прифатените кандидати студиите ќе ги започнат од септември 2012 год.
Изборот на кандидатите ќе го изврши Амбасадата на НР Кина во Скопје.

 

Линкови од  потребни документи:

Упатство за пријавување

Процедури за пријавување

FOREIGNER PHYSICAL EXAMINATION FORM

Прикажани 56 - 60 од 60 резултати.
Предмети по страница 5
на 12

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области